មិនមានវិស័យណាសំខាន់ជាងសុខភាពនោះទេ: PwC

November 24, 2017
សូមស្តាប់ការពិភាក្សារបស់ PwC អំពីអនាគតនៃឧស្សាហកម្មថែរក្សាសុខភាពនៅក្នុងវេទិកាសុខភាពអាស៊ីឆ្នាំ 2016 ។ យោងតាមក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មពពួក PwC ដែលមាន...
មិនមានវិស័យណាសំខាន់ជាងសុខភាពនោះទេ: PwC មិនមានវិស័យណាសំខាន់ជាងសុខភាពនោះទេ: PwC Reviewed by Free Share on November 24, 2017 Rating: 5

មន្ទីរពេទ្យកំពូល ៗ ចំនួន 6 សម្រាប់អ្នកទេសចរណ៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលនៅឆ្ងាយពីផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសថៃ

November 23, 2017
នៅពេលអ្នកទេសចរពេទ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលមានតំលៃសមរម្យពួកគេតែងតែទៅកន្លែងដែលគេស្គាល់ថាអ្នកស្វែងរកការសប្បាយ។ ជា...
មន្ទីរពេទ្យកំពូល ៗ ចំនួន 6 សម្រាប់អ្នកទេសចរណ៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលនៅឆ្ងាយពីផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសថៃ មន្ទីរពេទ្យកំពូល ៗ ចំនួន 6 សម្រាប់អ្នកទេសចរណ៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលនៅឆ្ងាយពីផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសថៃ Reviewed by Free Share on November 23, 2017 Rating: 5

ហេតុអ្វីបានជាគេងស្រមុក ? ត្រូវអានពីព្រោះវាជារឿងចាំបាច់ដែលអោយអ្នកដឹង !

November 23, 2017
មនុស្ស ៩៩% គិតខុសថា ស្មានតែគេងស្រមុកជារឿងធម្មតា នឹងមិនចាំបាច់អីខាតពេលឥតប្រយោជន៍ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលនោះទេ។ ជាកាពិតណាសការគេងស្រមុក ជាសញ្...
ហេតុអ្វីបានជាគេងស្រមុក ? ត្រូវអានពីព្រោះវាជារឿងចាំបាច់ដែលអោយអ្នកដឹង ! ហេតុអ្វីបានជាគេងស្រមុក ? ត្រូវអានពីព្រោះវាជារឿងចាំបាច់ដែលអោយអ្នកដឹង ! Reviewed by Free Share on November 23, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.